შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

როგორია ალკანის ქიმიური თვისებები: წვა, ჟანგვა, ჰალოგენირება, ნიტრირება, სულფირება, დეჰიდრირება.
ნათია ნამგალაძე

პასუხი:.

ალკანების ქიმიური თვისებების გასაცნობად მიყებით შემდეგ ბმულს
http://chemistry.ge/publication/book-download.php?id=9

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge