შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

თუ შეიძლება რომ მითხრათ, რომელია ალკინების წვის ზოგადი ფორულა?
ბაკური ბოლქვაძე

პასუხი:.

ალკინების წვის ზოგადი რეაქცია:

CnH2n-2 + (3n-1)/2 O2 = n CO2 + (n-1) H2O

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge