შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

თუ შეიძლება მითხარით რას ნიშნავს ღვინქვამჟავა და რა ეწოდება მის მარილს?

პასუხი:.

ღვინოქვამჟავა არის იგივე D-ღვინომჟავა, რომელიც წარმოადგენს დიჰიდროქსიადიპინმჟავას ასიმეტრიული ჰიდროქსილებით. მის მარილებს ეწოდება ტარტრატი.