შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

C4H9 - შედგენილობის რამდენი იზომერული რადიკალი შეიძლება არსებობდეს? დაასახელეთ ყველა მათგანი.
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

ბუტანს აქვს ოთხი რადიკალი. ბუტანის რადიკალებია:

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge