შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

შესაძლებელია თუ არა ალკინებისთვის გეომეტრიული იზომერების არსებობა? პასუხი დაასაბუთეთ.
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

გეომეტრიული იზომერები გააჩნიათ ნაერთებს, რომელთაც "ბრტყელი" აღნაგობა აქვთ - მოიცავენ sp2-ჰიბრიდულ ღრუბელს. ალკინები მოიცავენ sp-ჰიბრიდულ ღრუბელს, შესაბამისად ალკინების მოლეკულები "წრფივია".

შეკითხვას პასუხობს:www.chemistry.ge