შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გამარჯობათ, როგორ უნდა ითქვას: ჰელიუმს არ აქვს ვალენტობა, თუ ჰელიუმის ვალენტობა ნოლია? თუ ორივე გამოთქმა სწორია? პასუხისათვის წინასწარ გმადლობთ.
დონარა ბაზალელი

პასუხი:.

ჰელიუმი სტანდარტულ პირობებში არ წარმოქმნის ნაერთებს, თუმცა პლაზმურ მდგომარეობაში მისი ნაერთები დაფიქსირებულია. ამიტომ კორექტულობისათვის საჭიროა ვიხმაროთ ტერმინი „ჰელიუმის ვალენტობა სტანდარტულ პირობებში ნულია ტოლია“

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge