შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

მანგანუმის სხვა ოქსიდები,MnO -ს გარდა,წარმოიქმნება თუ არა უშუალოდ ჟანგბადთან შეერთებით?
დონარა ბაზალელი, დოქტორანტი

პასუხი:.

მანგანუმის (II) ოქსიდი MnO მიიღება მანგანუმის მაღალი ჟანგვის რიცხვის მქონე ოქსიდებიდან .

აღმდგენად იყენებენ პიროლუზიტს- MnO2.

MnO2 + H2 → MnO + H2O

MnO2 + CO → MnO + CO2

MnO –ს მიღების მეორე ხერხია მანგანუმ (II) კარბონატის დაშლა.

MnCO3 → MnO + CO2

Mn2O3-ის მიღების თავიდან აცილების მიზნით პროცესს ატარებენ უჰაერო სივრცეში.

MnO2 –ის ჰაერზე გახურებით 8000C-მდე მიიღება α-Mn2O3 . უფრო მაღალ ტემპერატურაზე მიიღება Mn3O4.

შეკითხვას პასუხობს:პროფესორი ჟუჟუნა პეტრიაშვილი