შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

მოიყვანეთ ჰეპტანის და ოქტანის ყველა შესაძლო იზომერი და დაასახელეთ ისინი საერთაშორისო ნომენკლატურით.
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

ჰეპტანის იზომერები: C7H16

I – ნ-ჰეპტანი
II – 2-მეთილჰექსანი
III - 3-მეთილჰექსანი
IV – 2.2-დიმეთილპენტანი
V – 3.3-დიმეთილპენტანი
VI – 2.3-დიმეთილპენტანი
VII – 2.4-დიმეთილპენტანი
VIII – 2.2.3-ტრიმეთილბუტანი

ოქტანის იზომერები: C8H18

I – ნ-ოქტანი
II – 2-მეთილჰეპტანი
III – 3-მეთილჰეპტანი
IV – 4-მეთილჰეპტანი
V – 2.3-დიმეთილჰექსანი
VI - 2.4-დიმეთილჰექსანი
VII – 2.5-დიმეთილჰექსანი
VIII – 3.4-დიმეთილჰექსანი
IX – 2.2-დიმეთილჰექსანი
X – 3.3-დიმეთილჰექსანი
XI – 2.3.4-ტრიმეთილპენტანი
XII – 2.2.4-ტრიმეთილპენტანი
XIII –2.3.3-ტრიმეთილპენტანი
XIV - 2.2.3-ტრიმეთილპენტანი
XV - 2.2.3.3-ტეტრამეთილბუტანიშეკითხვას პასუხობს:სტუ-ს სტუდენტები თამარ ქოქრაშვილი და თამარ იმნაიშვილი