შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

რა მოხდება თუ ჰაერის შემცველობაში აზოტი იქნება 21% ხოლო ჟანგბადი 78%
გიორგი ნადირაძე,სტუდენტი

პასუხი:.

საკმაოდ რთული კითხვაა... ნებისმიერ შემთხვევაში პასუხი პირობითია. ერთი რაც ყველაზე ცხადია, სამყარო აბსოლუტურად სხვანაირი იქნებოდა. სხვანაირი ვიქნებოდით ჩვენც. ჟანგბადის სიჭარბეში კოროზია უფრო მეტად იქნებოდა გამოხატული...

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge