შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

ინფრაწითელი სპექტრით შემიძლია თუ არა ვიმსჯელო მოლეკულის რეაქციისუნარიანობაზე? და თუ შეიძლება როგორ?
მანუჩარ გვარამია

პასუხი:.

ქიმიკოსები ინფრაწითელ სპექტროსკოპიას, როგორც წესი, უშუალოდ მოლეკულის რეაქციისუნარიანობის დასადგენად არ იყენებენ. თუმცა თეორიულად და შესამაბისი ფიზიკური გათვლებით შესაძლებელია მოლეკულის (გარკვეული ფუნქციური ჯგუფის) რეაქციისუნარიანობაზე მსჯელობა, ვინაიდან შთანთქმის ზოლი დამოკიდებულია ბმის ძალურ კონსტანტაზე, ხოლო ეს უკანაკნელი კი პროპორციულია ბმის რიგის.


შეკითვას პასუხობს პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი