შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

რა არის მშრალი ყინული? რატომ ეწოდება მას მშრალი? რა გამოყენება აქვს მშრალ ყინულს?
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

მშრალი ყინული არის მყარი ნახშირბადის დიოქსიდი. იგი მიიღება ნახშირბადის დიოქსიდით (გაზის) გაყინვით. შესახედავად არის თეთრი მყარი მასა (წყლის ყინულივით). მაგრამ გათბობისას არ წარმოქმნის სითხეს, პირდაპირ ორთქლდება. ამიტომ უწოდებენ მშრალ ყინულს. გამოყენების არეალი დიდია - ძირითადად იყენებენ გამაცივებელ აგენტად.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge