შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

როგორ ამოვიცნოთ კონცენტრირებული გოგირდმჟავა და მარილმჟავა,თუ კოლბებს თავსახურებს არ მოვხსნით?
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

მძიმე ბოთლი იქნება გოგირდმჟავა.

შეკითხვას პასუხობს:www.chemistry.ge