ქიმიის რესპუბლიკური ოლიმპიადა “ზურგჩანთა“

 

კავშირი ორგანიზატორებთან


ოთახის N: 865 7657 2836
პაროლი: 863863

მნიშვნელოვანი თარიღები

01-12-2022 - რეგისტრაციის დაწყება

15-03-2023 - რეგისტრაციის დასრულება

30-03-2023 - I ტური (VIII და IX კლასები)

19-03-2023 - I ტური (X-XII კლასები)

22-04-2023 - II ტური (VIII და X კლასები)

22-04-2023 - II ტური (IX, XI და XII კლასები)

სრულად
მიმდინარე შედეგები
არქივი