გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნ. მეგრელიშვილი." ქიმიური ინგრედიენტები კოსმეტიკაში ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 1, გვ.10-15, 2014