გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნოდარ დუმბაძე."პოლიმერები და ეკოლოგიური პრობლემები. II ნაწილი: პოლიმერების გარემოში მოხვედრის გზები და მათი აბიოტური დეგრადაცია ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 4, გვ.32-36, 2020