გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნოდარ დუმბაძე."პოლიმერები და ეკოლოგიური პრობლემები. I ნაწილი: პოლიმერები და გარემო ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 4, გვ.27-32, 2020