გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნოდარ დუმბაძე."საწვავი ელემენტები და ეკოლოგიური პრობლემები. I ნაწილი: საწვავი ელემენტები და გარემო ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 4, გვ.13-16, 2020