გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნ. მეგრელიშვილი, 2014 ." ქიმიური ინგრედიენტები კოსმეტიკაში ", ქიმიის უწყებანი, 1:10-15