გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნოდარ დუმბაძე, 2020 ."პოლიმერები და ეკოლოგიური პრობლემები. I ნაწილი: პოლიმერები და გარემო ", ქიმიის უწყებანი, 4:27-32