გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

გიორგი ღონღაძე."ქიმიური რეაქციები და ინფორმაციის გადამუშავება ქიმიურ კომპიუტერებში", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 5, გვ.25-32, 2023