გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნოდარ დუმბაძე."საწვავი ელემენტები და ეკოლოგიური პრობლემები. II ნაწილი: წყალბადი, როგორც მომავლის საწვავი ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 4, გვ.18-21, 2020