გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ალექსანდრე ჩალათაშვილი."საღებრები კვების ტექნოლოგიისათვის ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 3, გვ.31-34, 2018