გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

გიორგი ღონღაძე, 2023 ."ქიმიური რეაქციები და ინფორმაციის გადამუშავება ქიმიურ კომპიუტერებში", ქიმიის უწყებანი, 5:25-32