გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნოდარ დუმბაძე, 2020 ."საწვავი ელემენტები და ეკოლოგიური პრობლემები. III ნაწილი: წყალბადი და გარემო ", ქიმიის უწყებანი, 4:22-25