გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ალექსანდრე ჩალათაშვილი, 2018 ."საღებრები კვების ტექნოლოგიისათვის ", ქიმიის უწყებანი, 3:31-34