ქიმიის უწყებანი

რეიტინგი მიმდინარე ეტაპზე

 

როგორ ფიქრობთ, რამდენად საჭიროა აღნიშნული ჟურნალი?

საჭიროა
380 (95.72%)
არ არის საჭირო
17 (4.28%)

სულ ხმების რაოდენობა: 397 
 

უკან დაბრუნება