ჰაერის დაბინძურება შეიძლება აუტიზმის მიზეზი გახდეს

ამერიკელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული ახალი კვლევის შდეგები, საშუალებას იძლევა დავუშვათ, რომ დამაბინძურებელი ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ორსულ დედებს ორჯერ მეტი აუტიზმით დაავადებული შვილი ებადებათ, ვიდრე მათი ვინც ორსულობის პერიოდი შედარებით სუფთა ეკოლოგიურ პირობებში გაატარა.

გამოქვეყნებულია: 22-12-2013 23:25:20


ამინომჟავების ქირალობის ცვლილება

საერთაშორისო მკვლევართა ჯგუფმა შეიმუშავა მხოლოდ ქიმიურ მეთოდებზე დაფუძვნებული L- დაD-ამინომჟავების ურთიერთგარდაქმნის მიდგომა.

გამოქვეყნებულია: 22-12-2013 23:25:06


კანის სურნელს მელანომის დიაგნოსტირება შეუძლია

ახალი კვლევის შედეგები გვაუწყებს, რომ ადამიანის კანის სურნელით შესაძლებელია კანის კიბოს სასიკვდილო ფორმის მელანომის დიაგნოსტიკა.

გამოქვეყნებულია: 12-11-2013 14:45:02


ნანონაწილაკები და რეაქციისუნარიანი ჟანგბადის გამოთავისუფლება

კანადელმა მკვლევარებმა შეიმუშავეს და დაასინთეზეს ნანონაწილაკები, რომლებიც ლაზერით დასხივებით სინგლეტურ ჟანგბადს გამოანთავისუფლებენ. ახალ ნანონაწილაკებს შეუძლიათ ფოტოდინამიკური თერაპიის ეფექტურობის გაზრდა.

გამოქვეყნებულია: 12-11-2013 14:44:48


წყალბადის ატომი "კვანტურ მიკროსკოპში"

მკვლევართა საერთაშორისო ჯგუფმა პირველად შეძლეს აღგზნებული წყალბადატომის ორბიტალურ სტრუქტურაზე დაკვირვება.

გამოქვეყნებულია: 07-09-2013 12:49:50


რით არის გამოწვეული სულფონამიდური ანტიბიოტიკების არასასურველი გვერდითი მოვლენები?

სულფონამიდური ანტიბიოტიკების 1930 წლის აღმოჩენა შეიძლება ჩაითვალოს რევოლუციურ გარღვევად მედიცინაში.სულფონამიდური ანტიბიოტიკები პირველი სინთეზური პრეპარატებია, რომელიც წარმატებით გამოიყენება მთელი რიგი ბაქტერიული ინფექციების საწინააღმდეგოდ.

გამოქვეყნებულია: 17-08-2013 21:08:35


როგორ გავახადოთ ოქროს მოპოვების პროცესი უსაფრთხო?

მკვლევარებმა აშშ-დან შეიმუშავეს ოქროს სელექტიური გამოყოფისა და აღდგენის მეთოდი პირველადი ნედლეულიდან და მეორადი რესურსებიდან, მათ შორის შენადნობებიდან და ჯართიდან, რომელთათვისაც სიმინდის სახამებლიდან გამოყოფილი მარტივი ნახშირწყლები გამოიყენება.

გამოქვეყნებულია: 17-08-2013 21:08:25


გოგირდის სელექტიური განსაზღვრა სულფანებში

მკვლევარებმა აშშ-დან შეიმუშავეს ორი ტიპის რეაგენტი, რომელთაც ფლუორესცენციის გამოვლენით შეუძლია პერსულფიდები და პოლისულფიდები გოგირდწყალბადისაგან განასხვაოს. ახალი სამუშაოს შედეგები შეიძლება გახდეს არადესტრუქციული მეთოდებით სულფანებში გოგირდის განსაზღვრის საფუძველი, როგორც საანალიზო ნიმუშებში, ასევე შესაძლოა in vivo.

გამოქვეყნებულია: 11-08-2013 14:56:25


სუფთა ფოლადის მიღების ახალი ხერხი

აშშ-ის მკვლევარებმა შეიმუშავეს ლითონის, მათ შორის ფოლადის წარმოების გარემოზე ნაკლებად მავნე ზეგავლენის მქონე და შედარებით იაფი მეთოდი.

გამოქვეყნებულია: 11-08-2013 14:56:12


ახალი იმედი კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებულთათვის

ავადმყოფთათვის, რომლებიც მიოტონური დისტროფიით იტანჯებიან, ახალი იმედი გაჩნდა. ილინოისის უნივერსიტეტიდან მეცნიერებმა როჯერ ადამსის (Roger Adams) ხელმძღვანელობით, შექმნეს ახალი დაბალმოლეკულური ნაერთი, რომელიც ადამიანის ცოცხალ უჯრედში ამ დაავადების გამომწვევი ცილების რნმ-კლასტერს ანადგურებს.

გამოქვეყნებულია: 11-08-2013 14:55:58


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>


 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას