იშვიათ მიწათა მეტალების სეპარაცია უი სხივებით

შემუშავებული იქნა უი სხივებით იშვიათ მიწათა მეტალების სეპარაციის მეთოდი. იგი ლუმინესცენტურ და ეკონომ-ნათურებში არსებული ევროპიუმისა და იტრიუმის რეციკლიზაციის საშულებას იძლევა.

გამოქვეყნებულია: 07-11-2015 12:30:12


ჩამდინარე წყლის გასუფთავების ახალი ტექნოლოგია

მისურის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის პროფესორმა, დოქტორმა ჯიანმინ ვანგმა შეიმუშავა ტექნოლოგია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ჩამდინარე წყლის გასუფთავება სასმელი წყლის კონდიციამდე.

გამოქვეყნებულია: 31-10-2015 14:58:39


ნანოფოროვანი მეთანის კონტეინერი

ნანოფოროვანი კონტეინერის საშუალებით შესაძლებელი იქნება მეთანის შეგროვება შედარებით დაბალ წნევაზე.

გამოქვეყნებულია: 31-10-2015 14:58:31


ცისარტყელას ფერები ვერცხლიდან

ვერცხლი-მინის სენდვიჩ სტრუქტურა შესაძლებელია გამოვიყენოთ იაფ შუქფილტრებად.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:51


ნანოჰიდროგელები უტევენ სიმსივნეს

ქიმიკოს ინჟინრებმა თერმომჰრძნობიარე ნანონაილაკებზე დაფუძნებული შექმნეს ახალი ტექნოლოგია (ნანოჰიდროგელები), რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია ბიომედიცინაში სიმსივნის საწინააღმდეგო პრეპარატების კონტროლირებადი მიწოდებისათვის.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:44


ახალი მასალები საწვავის გაუმჯობესებისათვის

მინეზოტას უნივერსიტეტის მკვლევარებმა მიაკვლიეს ახალ მასალებს, რომლების საშუალებითაც შესაძლებელია ბიოდიზელისა და ბენზინის თვისებების გაუმჯობესება.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:36


სისხლის ანალიზის მომავალის ლაბორატორია

მკვლევარებმა შვეიცარიიდან შეიმუშავეს მიკროკაპილარული ბაქანი, რომელსაც შეუძლია ოთხი ცილოვანი ბიომარკერის რაოდენობრივი განსაზღვრა 1000-ზე მეტ სისხლის ნიმუშში, რომელიც განთავსებულია ერთ მიკროკაპილარულ ჩიპში.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:30


პოლიმერი გამოავლენს სიმსივნურ ზონას

ახალ "ჭკვიან" პოლიმერებს, რომლებიც pH მნიშვნელობების მიმართ ძალიან მაღალი მგრძნობელობით გამოირჩევიან, განსაკუთრებული სიზუსტით შეუძლია სიმსივნის გამოვლენა.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:22


ბიოქიმიური მოწმე მიუთითებს ეჭვმიტანილის რასაზე

დანაშაულის ადგილზე მოპოვებული ბიოლოგიური ნიმუშები, შეიძლება პიროვნების საიდენტიფიკაციოდ, დანაშაულის წარდგენის ან გამართლებისათვის მნიშვნელოვან მტკიცებულებას წარმოადგენდეს. ეჭვმიტანილის პროფილის შესადგენად დნმ / რნმ ანალიზის მეთოდები თანამედროვეა, თუმცა იგი ამისათვის რთულ აღჭურვილობას საჭიროებს.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:15


თვითაღდგენადი პოლიმერული გელი

ინჟინერთა ჯგუფმა შექმნა ახალი კომპოზიციური მასალა, რომელსაც შესწევს უნარი აღიდგინოს შეცვლილი ან დაზიანებული ფორმა.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:07


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>


 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას