ადამიანის უჯრედში აღმოჩენილ იქნა დნმ-ის კვადრუპლექსური სპირალი

1953 წელს უოტსონმა და კრიკმა გამოაქვეყნეს სტატია, სადაც პირველად იყო აღწერილი დნმ-ის მეორეული სტრუქტურა, რომელიც გახდა „სიცოცხლის მოლეკულის“ სიმბოლო.

გამოქვეყნებულია: 26-03-2013 23:10:04


რა ხდება ქიმიკოსების თავში?

ჩვენი ტვინი ხარჯავს უამრავ დროს არასაჭირო ინფორმაციის გადამუშავებისათვის ...

გამოქვეყნებულია: 26-03-2013 23:09:55


ინსულინის უჯრედთან უერთიერთქმედების მექანიზმი დადგენილია

ახალმა აღმოჩენამ შესაძლებელია გამოიწვიოს დიაბეტით დაავადებული ადამიანთა ცხოვრების კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.

გამოქვეყნებულია: 26-03-2013 23:09:46


მექანოქიმიურ რეაქიებში პოლიმერული დამაკავშირებლების როლი

დაზიანების ადგილზე თვითაღდგენადი პოლიმერები ან სხვა მასალები იწყებენ ნათებას ან იცვლიან ფერს მექანოქიმიური რეაქციის მიმდინარეობის წყალობით , ვინაიდან მექანიკური ზემოქმედების შედეგად იცვლება ნივთიერების შემადგენლობა და აღნაგობა .

გამოქვეყნებულია: 20-02-2013 00:02:40


სპირტები იჟანგება კარბონმჟავებამდე წყლით

ებრაელმა ქიმიკოსებმა შეიმუშავეს პირველადი სპირტების დაჟანგვის ახალი მეთოდი, რომელშიც წყალი ასრულებს ერთის მხრივ გამხსნელის როლს, ხოლო მეორეს მხრივ გამოიყენება როგორც ჟანგბადის წყარო.

გამოქვეყნებულია: 20-02-2013 00:02:29


ბორის ორთქლის საშუალებით შესაძლებელია ჰეტეროფულერენების მიღება

მკვლევარებმა აშშ-დან აღმოაჩინეს ჰეტეროფულერენების - ფულერენების სინთეზის მარტივი მეთოდი, რომლებიც თავიანთ სტრუქტურაში შეიცავენ ნახშირბადის ატომის გარდა სხვა ატომებსაც.

გამოქვეყნებულია: 20-02-2013 00:02:20


ნანოქიმიკოსების ყურადღება მიიქცია უძველესმა ეგვიპტურმა საღებარმა

კედლების დამუშავებისათვის და კერამიკული ნაკეთობების შესაღებად ძველი ეგვიპტელები იყენებდნენ სპილენძშემცველ ლურჯ პიგმენტს.

გამოქვეყნებულია: 20-02-2013 00:02:10


ბაქტერიციდები ახალ სიღრმეებს აღწევენ

მკვლევარებმა ჩინეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შეიმუშავეს ღრმა ჭრილობებში ბაქტერიული ინფექციების მკურნალობის უსაფრთხო მეთოდი.

გამოქვეყნებულია: 20-02-2013 00:01:56


უსაფრთხო აგენტები სისხლის კოაგულაციისათვის

ახალი ტოქსიკოლოგიური კვლევის შედეგები მიუთითბენ, რომ ღია ჭრილობებიდან სისხლდენის შესაჩერებლად, შედარებით ნაკლებად სახიფათო მასალას წარმოადგენენ ქაფები, ვიდრე დღეს გამოყენებადი თიხები.

გამოქვეყნებულია: 28-01-2013 00:08:56


პოლისტიროლის გადამუშავების ახალი მეთოდი

ამერიკელმა ქიმიკოსებმა შეიმუშავეს პოლისტიროლის ნარჩენების მეორადი გადამუშავების უწყვეტი პროცესი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ჩატარდეს მისი დეპოლიმერიზაცია მონომერამდე - სტიროლამდე.

გამოქვეყნებულია: 23-01-2013 14:51:06


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>


 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას