21-30 ივლისი, 2019
პარიზი, საფრანგეთი

 


IChO

ბრინჯაო: 7 
დიპლომი: 1

 

IMO

ბრინჯაო: 2