ამოცანები

IChO

2018

თეორიული ტური - PDF
პრაქტიკული ტური - PDF

2017

პრაქტიკული ტური - PDF

 

 


 

21-30 ივლისი, 2019
პარიზი, საფრანგეთი

 


IChO

ბრინჯაო: 7 
დიპლომი: 1

 

IMO

ბრინჯაო: 2