უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამები

უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამებზე სწავლებას ახორციელებს საქართველოს სხვადასხვა  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულება. სწავლების ხანგრძლივობა შეადგენს 150 ევროკრედიტს (2,5 სასწავლო წელი).

აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტების ჩარიცხვა წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების საშუალებით.

 


 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას